Những thi sĩ Ăng-đa-lu ngày nay hát gì?
Những thi sĩ Ăng-đa-lu ngày nay nhìn gì?
Những thi sĩ Ăng-đa-lu ngày nay cảm gì?

Họ hát với một giọng người, nhưng những con người hiện ở nơi đâu
Với đôi mắt họ nhìn, nhưng những con người hiện ở nơi đâu
Họ cảm xúc với một quả tim người, nhưng những con người hiện ở nơi đâu

Họ hát và người ta bảo rằng họ cô đơn khi hát
Họ nhìn và người ta bảo rằng họ cô đơn lúc nhìn
Họ xúc cảm và người ta bảo rằng họ cô đơn khi xúc cảm

Phải chăng ở xứ Ăng-đa-lu chẳng còn có người nào?
Phải chăng trong núi Ăng-đa-lu không còn ai tất cả?
Biển Ăng-đa-lu, đồng bằng Ăng-đa-lu không còn ai nữa hay sao?

Phải chăng không còn ai để trả lời cho nhà thi sĩ?
Để nhìn vào con tim không vách dấu tường che của nhà thi sĩ
Phải chăng đã quá nhiều sự vật chết rồi để chỉ còn có nhà thi sĩ?

Hãy hát to lên. Các anh sẽ thấy rằng nhiều tai khác đang nghe
Hãy nhìn xa: các anh sẽ thấy rằng nhiều mắt khác đang nhìn
Hãy đập mạnh quả tim: các anh sẽ thấy một dòng máu khác đang đập mạnh

Giam mình trong hầm tối tăm, nhà thơ đâu có phải sâu hơn
Vạch ra giữa không khí tự do, dâng cho cả mọi người
Tiếng hát của anh ta sẽ đạt đến những đỉnh sâu chưa với tới

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)