Là con của biển vùng Ca-đích
Chúng tôi quen lấy sóng làm nhà
Chúng tôi bọn nghèo trên biển lớn
Của hôm nay và của ngày qua

Chúng tôi tin những nàng tiên cá
Từng hát trên sóng dữ đêm ngày
Tiếng hát chẳng đem gì lại cả
Trong ngày qua trong cả hôm nay

Chúng tôi đã cầu xin Thần bể
Thần chỉ huy sóng dữ đêm ngày
Đã có lúc thuyền đầy tôm cá
Trong ngày qua trong cả hôm nay

Cá thu lớn đã từng mắc lưới
Chẽ sóng ra ánh bạc ngời ngời
Nhưng mảng lưới về ai đấy nhỉ
Trong ngày qua trong cả hôm nay

Vị thần nữ ngày xưa trên núi
Chúng tôi đem về biển trị vì
Mong người sẽ cho thuyền nặng cá
Trong ngày qua trong cả hôm nay

Cá thu lớn đã từng mắc lưới
Chẽ sóng ra ánh bạc ngời ngời
Nhưng mảng lưới về ai đấy nhỉ
Trong ngày qua trong cả hôm nay

Chúng tôi vẫn những con người cũ
Gió ném về trên ngọn sóng xưa
Là những đứa con nghèo của biển
Ngày hôm qua và cả hôm nay

Ơi Ca-đích vẫn hằng trông thấy
Họ sống trên ngọn sóng từ lâu
Lúc đi khổ lúc về cũng khổ
Hôm nay rồi lại giống hôm qua

Nhưng Ca-đích rồi đây sẽ thấy
Họ có ngày làm chủ biển khơi
Và Ca-đích còn hơn thế nữa
Trong ngày qua trong cả hôm nay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)