29/11/2021 09:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài hát những người đánh cá vùng Ca-đích
Canción de los pescadores pobres de Cádiz

Tác giả: Rafael Alberti

Nước: Tây Ban Nha
Đăng bởi hongha83 vào 17/11/2008 05:06

 

Nguyên tác

Hijos de la mar de Cádiz
Nuestras casas son las olas
Somos los pobres del mar
Somos los pobres del mar
De ayer y de ahora

Creímos en las sirenas
Que cantan entre las olas
Sus cantos nada nos dieron
Sus cantos nada nos dieron
Ni ayer ni ahora

Cádiz nos mirará un día
Dueños del mar, en las olas
Cádiz, que será más Cádiz
Que ayer y ahora
Cádiz, que será más Cádiz
Que ayer y ahora

Somos los mismos que el viento
Nos tiró en las mismas olas
Los hijos pobres del mar
Los hijos pobres del mar
De ayer y ahora

Cádiz nos vio desde Cádiz
Viviendo sobre las olas
Ir pobres y volver pobres
Ir pobres y volver pobres
Ayer y ahora

Cádiz nos mirará un día
Dueños del mar, en las olas
Cádiz, que será más Cádiz
Que ayer y ahora
Cádiz, que será más Cádiz
Que ayer y ahora

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Là con của biển vùng Ca-đích
Chúng tôi quen lấy sóng làm nhà
Chúng tôi bọn nghèo trên biển lớn
Của hôm nay và của ngày qua

Chúng tôi tin những nàng tiên cá
Từng hát trên sóng dữ đêm ngày
Tiếng hát chẳng đem gì lại cả
Trong ngày qua trong cả hôm nay

Chúng tôi đã cầu xin Thần bể
Thần chỉ huy sóng dữ đêm ngày
Đã có lúc thuyền đầy tôm cá
Trong ngày qua trong cả hôm nay

Cá thu lớn đã từng mắc lưới
Chẽ sóng ra ánh bạc ngời ngời
Nhưng mảng lưới về ai đấy nhỉ
Trong ngày qua trong cả hôm nay

Vị thần nữ ngày xưa trên núi
Chúng tôi đem về biển trị vì
Mong người sẽ cho thuyền nặng cá
Trong ngày qua trong cả hôm nay

Cá thu lớn đã từng mắc lưới
Chẽ sóng ra ánh bạc ngời ngời
Nhưng mảng lưới về ai đấy nhỉ
Trong ngày qua trong cả hôm nay

Chúng tôi vẫn những con người cũ
Gió ném về trên ngọn sóng xưa
Là những đứa con nghèo của biển
Ngày hôm qua và cả hôm nay

Ơi Ca-đích vẫn hằng trông thấy
Họ sống trên ngọn sóng từ lâu
Lúc đi khổ lúc về cũng khổ
Hôm nay rồi lại giống hôm qua

Nhưng Ca-đích rồi đây sẽ thấy
Họ có ngày làm chủ biển khơi
Và Ca-đích còn hơn thế nữa
Trong ngày qua trong cả hôm nay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Rafael Alberti » Bài hát những người đánh cá vùng Ca-đích