Dòng sông trôi
Trôi về nơi vĩnh cửu
Vó ngựa phi
Kẻ lãng tử quên đời
Bồ câu mái
Đang âm thầm hò hẹn
Âm thanh nào như lạc lõng chơi vơi

Một người đi
Để sầu cho bè bạn
Gió mang lời quyến rũ đến nơi xa
Chàng mở hết tấm lòng bao dung đó
Để đón mời theo những bước bôn ba

Hôm nay mình ra đi
Cũng chia xa bè bạn
Bên khe núi có gì?
Vẫn dòng sông năm tháng

Thân một mình một ngựa
Lắng nghe tiếng thầm thì
Bồ câu ơi, xin hẹn
Tiếng vọng của người đi
Rồi cơn gió đến gần
Như có ai bước qua
Thàm thì lời nhắn gửi:
Chỉ một dòng sông trôi
Trôi về nơi vĩnh cửu
Vó ngựa phi
Kẻ lãng tử quên đời
Bồ câu mái
Đang thầm thì hò hẹn
Âm thanh nào như lạc lõng chơi vơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)