“Du schönes Fischermädchen”

Du schönes Fischermädchen,
Treibe den Kahn ans Land;
Komm zu mir und setze dich nieder,
Wir kosen Hand in Hand.

Leg an mein Herz dein Köpfchen,
Und fürchte dich nicht zu sehr;
Vertraust du dich doch sorglos
Täglich dem wilden Meer.

Mein Herz gleicht ganz dem Meere,
Hat Sturm und Ebb' und Flut,
Und manche schöne Perle
In seiner Tiefe ruht.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Cô đánh cá xinh ơi
Đẩy thuyền ra bờ biển
Tới cùng ngồi bên tôi
Tay trong tay âu yếm.

Và cô đừng sợ hãi
Dặt đầu xuống lòng tôi
Ngày ngày cô đâu ngại
Gửi mình cho biển khơi ?

Lòng tôi như biển cả
Có bão tố, triều dâng
Có bao hòn ngọc lạ
Nằm dưới sâu tận cùng.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản tiếng Đức

Du schönes Fischermädchen

Du schönes Fischermädchen,
Treibe den Kahn ans Land;
Komm zu mir und setze dich nieder,
Wir kosen Hand in Hand.

Leg an mein Herz dein Köpfchen,
Und fürchte dich nicht zu sehr;
Vertraust du dich doch sorglos
Täglich dem wilden Meer.

Mein Herz gleicht ganz dem Meere,
Hat Sturm und Ebb' und Flut,
Und manche schöne Perle
In seiner Tiefe ruht.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Khoa

Cô đánh cá đẹp kia ơi
Hãy đưa thuyền cặp vào nơi bến này
Và ngồi xuống cạnh tôi đây
Cùng nhau tay sẽ vuốt tay dịu dàng

Tim ta đón nhẹ đầu nàng
Bao lo âu đó sẽ tan biến rồi
Ngày đêm biển dữ mờ khơi
Yên tâm nàng sẽ thành người tự tin

Riêng ta cũng có trong tim
Giống như biển cả: triều lên, bão gầm
Và viên ngọc đẹp sáng trong
Lặng yên ẩn náu dưới lòng nước sâu


Nguồn: Tuyển thơ Hainơ (song ngữ), Nguyễn Khắc Khoa dịch, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời