27/10/2021 21:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ca khúc cho những nhà thơ Ăng-đa-lu ngày nay
Balada para los poetas andaluces de hoy

Tác giả: Rafael Alberti

Nước: Tây Ban Nha
Đăng bởi hongha83 vào 17/11/2008 04:46

 

Nguyên tác

Qué cantan los poetas andaluces de ahora?
Qué miran los poetas andaluces de ahora?
Qué sienten los poetas andaluces de ahora?

Cantan con voz de hombre, ¿pero dónde están los hombres?
con ojos de hombre miran, ¿pero dónde los hombres?
con pecho de hombre sienten, ¿pero dónde los hombres?

Cantan, y cuando cantan parece que están solos.
Miran, y cuando miran parece que están solos.
Sienten, y cuando sienten parecen que están solos.

Es que ya Andalucía se ha quedado sin nadie?
Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie?
Que en los mares y campos andaluces no hay nadie?

No habrá ya quien responda a la voz del poeta?
Quién mire al corazón sin muros del poeta?
Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta?

Cantad alto. Oiréis que oyen otros oídos.
Mirad alto. Veréis que miran otros ojos.
Latid alto. Sabréis que palpita otra sangre.

No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo.
encerrado. Su canto asciende a más profundo
cuando, abierto en el aire, ya es de todos los hombres.

Bản dịch của Chế Lan Viên

Những thi sĩ Ăng-đa-lu ngày nay hát gì?
Những thi sĩ Ăng-đa-lu ngày nay nhìn gì?
Những thi sĩ Ăng-đa-lu ngày nay cảm gì?

Họ hát với một giọng người, nhưng những con người hiện ở nơi đâu
Với đôi mắt họ nhìn, nhưng những con người hiện ở nơi đâu
Họ cảm xúc với một quả tim người, nhưng những con người hiện ở nơi đâu

Họ hát và người ta bảo rằng họ cô đơn khi hát
Họ nhìn và người ta bảo rằng họ cô đơn lúc nhìn
Họ xúc cảm và người ta bảo rằng họ cô đơn khi xúc cảm

Phải chăng ở xứ Ăng-đa-lu chẳng còn có người nào?
Phải chăng trong núi Ăng-đa-lu không còn ai tất cả?
Biển Ăng-đa-lu, đồng bằng Ăng-đa-lu không còn ai nữa hay sao?

Phải chăng không còn ai để trả lời cho nhà thi sĩ?
Để nhìn vào con tim không vách dấu tường che của nhà thi sĩ
Phải chăng đã quá nhiều sự vật chết rồi để chỉ còn có nhà thi sĩ?

Hãy hát to lên. Các anh sẽ thấy rằng nhiều tai khác đang nghe
Hãy nhìn xa: các anh sẽ thấy rằng nhiều mắt khác đang nhìn
Hãy đập mạnh quả tim: các anh sẽ thấy một dòng máu khác đang đập mạnh

Giam mình trong hầm tối tăm, nhà thơ đâu có phải sâu hơn
Vạch ra giữa không khí tự do, dâng cho cả mọi người
Tiếng hát của anh ta sẽ đạt đến những đỉnh sâu chưa với tới

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Rafael Alberti » Ca khúc cho những nhà thơ Ăng-đa-lu ngày nay