Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Juan Ramón Jiménez

1881-1958, Tây Ban Nha
36 bài thơ, 3710 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/07/2007 23:04

Luis Cernuda Bidón

1902-1963, Tây Ban Nha
1 bài thơ, 703 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/05/2007 16:36

Miguel Hernández (Miguel Hernández Gilabert)

1910-1942, Tây Ban Nha
1 bài thơ, 112 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/10/2018 13:01

Rafael Alberti

1902-1999, Tây Ban Nha
6 bài thơ, 1052 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/11/2008 04:03

Vicente Aleixandre

1881-1958, Tây Ban Nha
4 bài thơ, 1682 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/07/2007 23:06

Victoriano Crémer

1906-2009, Tây Ban Nha
1 bài thơ, 100 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 03/10/2018 07:09

Trang trong tổng số 2 trang (16 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]