Antonio Machado (1875-1939) là nhà thơ lớn của Tây Ban Nha, sinh năm 1875 ở Seville. Ông là nhà thơ thuộc thế hệ những nhà thơ trưởng thành từ cuộc chiến tranh Tây Ban Nha 1898 và sau này cùng với Lorca, Jimenez, Unamuno,... trở thành những người đóng vai trò trụ cột của văn đàn Tây Ban Nha thế kỷ XX. Quan nệm về thơ của ông có thể tóm tắt trong một câu này: " Chúng ta không được phép trốn cuộc sống để tự tạo cho mình một đời sống đẹp đẽ nhưng vô bổ với người khác". Tham gia phong trào Cộng hoà năm 1931 để lật đổ đế chế Tây Ban Nha. Ngay từ khi bắt đầu cuộc nội chiến, tuyên bố dứt khoát đứng về phía Cộng hoà, tham gia đấu tranh trong hàng ngũ binh đoàn Năm. Sau khi phái Cộng hoà thất bại, bỏ ra nước ngoài và mất ở Collina ( một làng nhỏ vùng Pyrénée thuộc Pháp) năm 1939

Thơ Machado trong…