Mùa xuân trở lại
Chẳng một ai hay

Kề bên đồi hoa
Biển thầm thì sóng
Bầy ong mật tình
Dính đầm muối cát

Đêm Castillana
Khúc hát dâng lời
Ồ, nên nín lặng


Dịch từ bản tiếng Pháp
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)