Trên nền trời thẳm xanh
Một dãy chấm đen của đàn chim di trú
Trong chốc lát, trên rừng dương buốt giá
Bầy chim quang quác lượn vòng
Hàng ngàn cánh chim ấm nóng vẫy vùng
Rồi ủ cánh thu mình trên cành cây băng tuyết
Giống những nốt nhạc đen, tự trời cao siêu việt
Hiện trên giấy trắng tinh - thành bản nhạc giao muà


dịch qua bản tiếng Nga
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)