45.00
Nước: Anh
89 bài thơ
18 người thích
Tạo ngày 14/03/2007 16:20 bởi thanhbinh82_tp, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 12/04/2007 14:28 bởi Vanachi
Lord Byron (22/1/1788 - 19/4/1824) tên đầy đủ là George Gordon Byron, là nhà thơ của Anh tiêu biểu cho trường phái lãng mạn.

 

 1. “Khi anh hạ mình thì em có khóc?...” “And wilt thou weep when I am low?...”
  1
 2. “Không nhắc, không tìm, gọi lại tên em” “I speak not, I trace not, I breathe not thy name”
  1
 3. “Nhắc anh không, nhắc nữa không...” “Remind me not, remind me not...”
  2
 4. “Như màn đêm, nàng đi lung linh dáng...” “She walks in beauty, like the night...”
  1
 5. Anh ra đi
  1
 6. Anh sẽ không...
  2
 7. Ấm nồng
  1
 8. Bài ca phá máy Song for the luddites
  1
 9. Bài thơ viết trên đường đi từ Florence đến Pisa Stanzas written on the road between Florence and Pisa
  1
 10. Có hân hoan trong rừng không lối There is a pleasure in the pathless woods
  1
 11. Dõi theo em I watched thee
  1
 12. Đất quê ta, đêm yên lành nhé! My native land - Good night!
  1
 13. Francisca
  1
 14. Gửi Augusta (II) Stanzas to Augusta (II)
  1
 15. Gửi Augusta I Stanzas to Agusta
  1
 16. Gửi D To D
  1
 17. Gửi đến đàn bà To woman
  1
 18. Gửi một cây sồi ở Newstead To an oak at Newstead
  1
 19. Gửi một người phụ nữ, đang yêu cầu To a lady, on being asked
  1
 20. Gửi một thiếu nữ khi rời khỏi nước Anh Stanzas to a lady, on leaving England
  1
 21. Gửi Thomas Moore (I) To Thomas Moore (I)
  1
 22. Hãy nhớ đến anh! Remember thee!
  1
 23. John Keats
  1
 24. Khi anh nhìn em khóc I saw thee weep
  3
 25. Khi đôi ta chia tay When we two parted
  7
 26. Không đề
  1
 27. Kỉ niệm Remembrance
  2
 28. Lời vĩnh biệt tình yêu Love's last adieu
  1
 29. Mặt trời của những người không ngủ Sun of the sleepless
  2
 30. Nếu một khi... Stanzas
  2
 31. Ngày hôm nay ta tròn ba mươi sáu tuổi On this day I complete my thirty-sixth year
  1
 32. Nhật ký Xêphalônia Journal in Cephalonia
  2
 33. Những dòng được viết trong album Lines written in an album
  1
 34. Nụ hôn tình đầu The first kiss of love
  1
 35. Ta lại muốn trở thành em nhỏ I would I were a careless child
  2
 36. Tạm biệt! bờ bến quê hương Adieu, adieu! my native shore
  1
 37. Tặng Inez To Inez
  1
 38. Tâm hồn ta ảm đạm My soul is dark
  1
 39. Thơ đề tặng trong anbom Lines written in an album
  1
 40. Tới giờ rồi It is the hour
  1
 41. Trong tim em một nỗi buồn
  1
 42. Từ nay ta không được cùng nhau So we'll go no more a roving
  4
 43. Văn bia của một con chó Epitaph to a dog
  1
 44. Vĩnh biệt (Viết khi tác giả cảm thấy có lẽ mình sắp chết) The adieu (Written under the Impression that the Author would soon die)
  1
 45. Vĩnh biệt em Fare thee well
  2

Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Childe Harolds pilgrimage

Khúc thứ ba (1816) - Canto the third

 1. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (01) Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (01)
  1
 2. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (02) Childe Harold's Pilgrimage - Canto III (02)
  1
 3. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (03) Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (03)
  1
 4. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (04) Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (04)
  1
 5. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (05) Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (05)
  1
 6. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (06) Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (06)
  1
 7. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (07) Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (07)
  1
 8. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (08) Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (08)
  1
 9. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (09) Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (09)
  1
 10. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (10) Childe Harold's Pilgrimage - Canto III (10)
  1
 11. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (11) Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (11)
  1
 12. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (12) Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (12)
  1
 13. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (13) Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (13)
  1
 14. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (14) Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (14)
  1
 15. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (15) Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (15)
  1
 16. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (16) Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (16)
  1
 17. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (17) Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (17)
  1
 18. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (18) Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (18)
  1
 19. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (19) Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (19)
  1
 20. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (20) Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (20)
  1
 21. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (21) Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (21)
  1
 22. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (22) Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (22)
  1
 23. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (23) Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (23)
  1
 24. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (24) Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (24)
  1
 25. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (25) Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (25)
  1
 26. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (26) Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (26)
  1
 27. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (27) Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (27)
  1
 28. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (28) Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (28)
  1

Người tù ở Chillon (1816) - The prisoner of Chillon

Parisina (1816) - Parisina