Như nhà chiêm tinh, chàng ngắm những vì sao
Đưa những sinh vật sáng ngời đến nơi ở
Như thể chính ánh sáng riêng của họ
Và cõi trần và những chuyện nhỏ nhen
Chuyện phù phiếm trên đời nhanh chóng bị quên
Nếu chàng giữ được tâm hồn thanh thản mãi
Thì thật hạnh phúc cho chàng biết mấy
Nhưng chất bùn kia đã dìm ánh vĩnh hằng
Và ghen cùng ánh sáng ta tìm lên
Như để cắt những mắt dây vẫn nối
Ta với cõi Trời đang luôn tìm gọi


Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)