Ly của chàng cạn sớm quá - chàng ta
Chỉ tìm thấy rặt một loài cỏ đắng
Từ một suối trong hơn, trên đất thánh
Chàng lại muốn rót đầy cái ly nọ, và tin
Dòng suối kia vĩnh viễn sẽ trong xanh
Nhưng vô hình, nhưng mà đang trói chặt
Dù không khua, nhưng nặng lắm và đau
Không nói năng, mà từng lúc tiêu hao
Mỗi bước chàng đi, lại càng thêm nhức nhối


Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)