Chàng đã chóng hiểu ra chàng là kẻ
Rất ít khả năng hoà hợp với Người
Với con người, chàng ít điểm gần nhau
Chàng không biết để cho ai khuất phục
Dù thời trẻ, tâm hồn chàng bất khuất
Cũng chỉ riêng chịu khuất phục mình thôi
Chàng lại càng không chịu để cho
Những tâm trí mình đã từng chống lại
Khuất phục mình bằng bất kỳ mọi giá
Thất vọng vẫn tự hào, chàng có thể
Sống với mình thôi, không cần đến nhân gian


Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)