Khuôn mặt con giống chăng khuôn mặt mẹ
Hỡi A Đa, đứa con đẹp của cha
Con một của lòng cha, con một của nhà
Khi lần cuối cha gặp con xanh, trẻ
Mắt con cười - rồi ta đi, thế đấy
Với niềm tin - đâu phải tựa hôm nay
Cha thức dậy, rùng mình thấy sóng bủa vây
Và trên cao, gió đang lên tiếng rú
Cha ra đi, nhưng đi đâu, không rõ
Nhưng cái thời mắt cha có thể buồn, vui
Trên bến Onbiơn, nay đã mất rồi


Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)