Rừng Acđen vẫy lá xanh trên đầu họ
Ướt đẫm sương những giọt lệ thiên nhiên
Đang khóc than nếu chúng cũng khóc than
Những dũng sĩ không bao giờ trở lại
Trong buổi chiều bị dẫm lên như cỏ
Giờ đang ở dưới chân nhưng sẽ mọc lên
Với màu xanh sẽ đến khi đoàn quân
Lao thẳng tới kẻ thù, tự hào, tin tưởng
Lòng sôi sục và bừng bừng hy vọng
Rồi sẽ ngã luôn, lạnh lẽo buồn tênh


Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)