Nói đã nhiều - nay đã là quá khứ
Khoá chặt rồi với dấu ấn lặng im
Chàng Hê-râu lại xuất hiện như thường
Chàng mà tim nay không còn xúc động
Đầy thương tích, không chết nhưng không lành hẳn
Thay tuổi chàng, thay dáng dấp, tâm hồn
Trí không lửa và chân tay không sức
Cho đến cái ly đời thiêng liêng rất mực
Cũng chỉ còn lấp lánh ở miệng thôi


Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)