Có hân hoan trong rừng không lối,
Có sướng vui trên bến đơn côi,
Có một nơi không ai xâm phạm,
Bên biển sâu, sóng nhạc vợi vời:
Ít yêu người, mà yêu thiên nhiên,
Trả hết đi những nỗi muộn phiền
Tất cả từ đây, xuôi về trước,
Tâm hoà vũ trụ, thật hồn nhiên
Tất cả những gì từng che giấu,
Tôi giờ có thể để lộ thiên.