Thời thơ trẻ cha đã từng ca ngợi
Kẻ lang thang đi trốn bỏ mình
Cha nắm lại chủ đề, dù mới phát sinh
Và mang nó như một luồng gió dữ
Mang mây theo, cha tìm trong chuyện đó
Những vết tư duy đã cũ và lệ khô
Khi trở lui còn để lại phía sau
Vệt cằn cỗi - những năm tháng lênh đênh nặng trĩu
Chỉ là những luống cát của cuộc đời cằn cỗi
Nơi không một hoa nào có thể mọc lên


Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)