Kẻ lớn lên trong thế giới này đau khổ
Bằng việc, không bằng năm, hiểu thấu cuộc đời
Chẳng có gì kỳ lạ với anh đâu
Cả tình yêu, sầu muộn, lợi danh, mâu thuẫn
Đều không thể cắt lòng anh dày dạn
Kẻ ấy nói được vì sao tư tưởng đi tìm
Chỗ lánh mình trong hang hốc cô đơn
Với hình tượng phiêu dao, với dáng hình nguyên vẹn
Tuy đã cũ - nơi linh hồn trú ẩn


Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)