Chàng hiệp sĩ lưu vong lại tiếp bước lang thang
Hết hy vọng nhưng cũng không buồn nữa
Khi biết rõ sống là điều vô vị
Và chẳng còn chi bên cạnh nấm mồ
Thì thất vọng kia là chuyện buồn cười
Dù chuyện đó có vẻ như kỳ lạ
Nó vẫn gợi niềm vui mà chàng không xua đuổi
Cũng tựa như trên những mảnh thuyền chìm
Những thuỷ thủ cuồng điên gặp số phận mình
Mà vẫn cứ say sưa không cưỡng nổi


Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)