Xứng đáng thay! Thôi, nước Pháp phải đành
Chịu cay đắng - Có tự do hơn, Quả Đất
Các nước đấu tranh để một người phải khuất
Hay để dạy các vua đâu là thật vương quyền?
Sao đây! Hay Nô lệ sẽ hồi sinh
Thành thần tượng của những ngày sáng sủa?
Chẳng lẽ khi đã hạ xong Sư tử
Lại tôn lũ Sói lên? Và quỳ gối cúi đầu
Ca tụng những ngai vàng? Không thể được!
Hẵng đợi đã, rồi mới đem ca ngợi!


Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)