Ai đã giết John Keats?
"Chúng tôi!" lên tiếng một tờ văn
Nổi tiếng dã man ra mỗi quý một lần
"Chúng tôi giết John Keats!"

"Thế ai bắn anh ta?
"Milman, nhà thơ linh mục
Và Southey và Barrow một lúc
Cùng bắn vào anh ta!"

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)