Đêm nghe tiếng cuộc lễ vui rộn rịp
Và thủ đô của nước Bỉ tập trung
Cả Sắc đẹp, Hào hoa, Ánh sáng của mình
Đèn soi sáng những anh hùng, mỹ nữ
Những khúc nhạc đã trỗi lên, tình tứ
Hàng nghìn tim hạnh phúc, đập cùng nhau
Bao cặp mắt đa tình lấp lánh liếc đưa
Mặt ai cũng rỡ ràng như lễ cưới
Nhưng nào, hãy lắng nghe! Tiếng gì đã báo
Như tiếng chuông gọi hồn trong một đám tang


Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)