Tiếng gọi Cơmirơn vang cao và dữ
Bản hùng ca Lôcơin mà đồi đá Onbin
Và quân địch nước Anh nghe rõ cả
Ôi, tiếng kèn đêm khuya sao não nùng man rợ
Nhưng như hơi kia làm sinh động chiếc kèn
Nó làm cho dân miền núi kiêu căng
Và hùng dũng nhớ lại nghìn năm trước
Của Đôna và Ivan những chiến công hiển hách
Tưởng nay còn vang vọng ở bên tai


Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)