03/10/2023 09:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (26)
Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (26)

Tác giả: Lord Byron - George Gordon Byron

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2018 14:19

 

Nguyên tác

And wild and high the `Cameron’s gathering’ rose!
The war-note of Lochiel, which Albyn’s hills
Have heard, and heard, too, have her Saxon foes: --
How in the noon of night that pibroch thrills,
Savage and shrill! But with the breath which fills
Their mountain-pipe, so fill the mountaineers
With the fierce native daring which instils
The stirring memory of a thousand years,
And Evan’s, Donald’s fame rings in each clansman’s ears!

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Tiếng gọi Cơmirơn vang cao và dữ
Bản hùng ca Lôcơin mà đồi đá Onbin
Và quân địch nước Anh nghe rõ cả
Ôi, tiếng kèn đêm khuya sao não nùng man rợ
Nhưng như hơi kia làm sinh động chiếc kèn
Nó làm cho dân miền núi kiêu căng
Và hùng dũng nhớ lại nghìn năm trước
Của Đôna và Ivan những chiến công hiển hách
Tưởng nay còn vang vọng ở bên tai
Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lord Byron » Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (26)