Trong chỗ ở của con Người, chàng bỗng
Thành kẻ đau buồn, mệt mỏi, băn khoăn
Như con chim ưng hoang dã, bỗng dưng
Bị cắt cánh, từ trời cao rơi xuống!
Rồi đột ngột, chàng vượt lên, quyết chống
Như con chim kia, với mỏ, với ngực mình
Đập mạnh vào chấn song sắt nhà giam
Cho đến lúc cả lông đều đẫm máu
Như sức nóng của hồn chim, qua ngực chim, ăn cả


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)