28/03/2023 02:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (15)
Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (15)

Tác giả: Lord Byron - George Gordon Byron

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 06/10/2018 07:37

 

Nguyên tác

But in Man’s dwellings he became a thing
Restless and worn, and stern and wearisome,
Droop’d as a wild-born falcon with clipt wing,
To whom the boundless air alone were home:
Then came his fit again, which to o’ercome,
As eagerly the barr’d-up bird will beat
His breast and beak against his wiry dome
Till the blood tinge his plumage, so the heat
Of his impeded soul would through his bosom eat.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Trong chỗ ở của con Người, chàng bỗng
Thành kẻ đau buồn, mệt mỏi, băn khoăn
Như con chim ưng hoang dã, bỗng dưng
Bị cắt cánh, từ trời cao rơi xuống!
Rồi đột ngột, chàng vượt lên, quyết chống
Như con chim kia, với mỏ, với ngực mình
Đập mạnh vào chấn song sắt nhà giam
Cho đến lúc cả lông đều đẫm máu
Như sức nóng của hồn chim, qua ngực chim, ăn cả
Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lord Byron » Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (15)