Bên nắm đất nhỏ bé giữa thời gian
Còn phế tích từ chuỗi ngày xa lắm
Cột mộ bia của một đời nhan sắc
Đẹp chân thành không hư ảo, phù du;
Sức mạnh diệu kỳ không sấc láo hoang vu,
Lòng can đảm không nhuốm màu hung bạo,
Hội tụ đủ phẩm chất, tinh thần nhân đạo
Không chút hoài vương đồi bại nhân gian.
Lời tán dương này sẽ là phỉnh gạt, dối gian
Nếu nó viết ra trên đống xương tàn nhân loại
Của người này, người khác tuần hoàn mãi mãi...
Bởi tự kỷ con người khen mãi lấy nhau thôi.
Nhưng đây là những viên gạch nhiệt tâm
Xây nên tượng đại tưởng nhớ Boatswain - một chú chó
Từng được sinh ra vào tháng Năm 1803 ở Vùng đất Mới
Và từ trần trong vòng tay Chúa Trời tại tu viện Newstead.

Nguyễn Thành Trung