Vững tin ở sự lạnh lùng, chàng lại tưởng
Có thể hoà với đồng loại, yên tâm
Chàng nghĩ nay tâm trí đã vững vàng
Cùng với nó một linh hồn sắt đá
Mà buồn vui đều không xâm chiếm nổi
Và chàng, một mình, nơi đông đảo, cô đơn
Dù vô danh, chàng tìm giữa đám đông
Những tư duy thích hợp khác nào trên đất lạ
Chàng tìm những kỳ quan của Thiên nhiên, của Chúa


Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)