Tình yêu bắt đầu từ đâu
Sao em hỏi anh như vậy?
Tình yêu trong anh bắt đầu
Từ ngày hình em anh thấy.

Và tim biết rõ bao giờ
Tình yêu đến ngày kết thúc-
Tình yêu sống với nhà thơ
Suốt đời buồn đau, tủi nhục.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé