Và chiến sĩ lên ngựa luôn, vội vã
Những binh đoàn được thành lập, những pháo binh
Đã hùng hổ xông ra, tiếng vang dậy rầm rầm
Vang từ xa đã chóng thành đội ngũ
Và tiếng súng dập dồn như sấm nổ
Và gần bên, tiếng trống báo giặc về
Gọi lính đứng lên, sớm hơn cả sao Mai
Còn dân chúng thì hãi hùng, kinh ngạc
Môi tái nhợt, thì thào: “Giặc đến rồi! giặc! giặc!”


Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)