Nơi núi cao chàng tìm thấy bạn bè
Nơi biển lớn là nhà chàng ở đó
Nơi đất lửa và trời xanh rộng mở
Chàng say sưa và vui thú dạo chơi
Những rừng, hang cùng sa mạc, sóng to
Là bạn chàng, họ nói chung ngôn ngữ
Còn rõ hơn tiếng của quê chàng nữa
Mà chàng đã quên trong sách của Thiên nhiên
Được phản chiếu trên mặt hồ lấp lánh


Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)