Ngài Brundơvich, chủ soái ở nơi đây
Đang ngồi yên bên cửa sổ lâu đài
Là người thứ nhất đã nghe ra tiếng đó
Ngài nghe rõ với lỗ tai báo Tử
Khi họ cười, bởi ngài báo đã gần
Nhưng tim ngài đã nhận đúng, không nhầm
Thứ đã đặt cha ngài trong quan tài đẫm máu
Và tiếng trả thù, chỉ bằng máu thôi, đang ngủ
Ngài đứng lên, xông ra giữa chiến trường
Ở hàng đầu, trong chiến đấu, hi sinh


Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)