Anh chẳng nghe sao? - Có thể là tiếng gió
Hay tiếng xe lăn rầm rộ trên đường
Cuộc vũ, tiếp đi - đừng chặn buổi vui chung
Đừng ngủ đến ngày mai khi Tuổi trẻ
Gặp Lạc thú rồi cùng nhau xua đuổi
Những Thời khắc lung linh có cánh mọc ở chân
Nhưng, nào! Cái tiếng kia lần nữa vang rền
Như mây cũng chuyền đi luôn nối tiếp
Nghe gần hơn, rõ hơn, hãi hùng hơn trước
Tiến quân đi! Đây là tiếng súng gào!


Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)