Trưa hôm trước họ đang đầy sức sống
Chiều hôm trước còn vui trong sắc đẹp hào hoa
Đến nửa đêm tiếng báo động vang xa
Và buổi sáng họ đã cầm vũ khí
Ngày thấy họ trên chiến trường hùng vĩ!
Nhưng cuối cùng giông tố đã bùng lên
Đất phủ thêm lớp bùn khác lạ hơn
Lớp bùn chính của đất này, chồng chất
Cùng một mộ đỏ ngòm, chôn đầy những xác
Ngựa với người, - thù, bạn - lẫn bên nhau!


Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)