Chàng Hê râu đứng trên bãi xương người
Mộ nước Pháp - Oateclô khủng khiếp!
Một giờ thôi cũng đủ đem xoá tất
Những gì đã cho thuyên chuyển cả Vinh quang
Chính ở đây nơi vị trí kiêu căng
Con phượng hoàng đã bay lên lần cuối
Xé đất nước với gót chân đẫm máu
Và bị mũi tên các dân tộc xuyên vào
Vô ích thay, cuộc đời tham vọng, cần cù
Mang những mắt gãy của dây xiềng nhân loại


Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)