15.00
Nước: Anh
56 bài thơ
5 người thích
Tạo ngày 06/07/2007 14:34 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 17/08/2007 23:47 bởi Vanachi
John Keats (31/10/1795 – 23/2/1821) – nhà thơ Anh, người cùng thời với Shelley, Byron, một đại diện tiêu biểu của trường phái lãng mạn Anh thế kỉ XIX.

John Keats sinh ở Moorgate, London, là con trai cả của Thomas Keats và Frances Jennings Keats. Năm 1804 bố mất, ba tuần sau đó mẹ đi lấy chồng nên các con ở với bà ngoại. Năm 1810 mẹ chết vì bệnh lao phổi, hậu quả của cái chết này là sau đó các con trai của bà cũng chết vì bệnh này.

Từ năm 1803-1811 học ở trường tư, năm 1811 học ngành y ở King's College London. Thời gian này Keats đã rất say mê thơ ca, tốt nghiệp ngành y nhưng Keats không làm bác sĩ mà theo đuổi sự nghiệp thơ ca. Năm 1817 in tập thơ "Poems", năm sau in tiếp trường ca "Endymion". Năm 1820 in tập thơ cuối cùng.

Cuộc đời của Keats thật ngắn ngủi nhưng sự nghiệp thơ ca mà…

 

Hôm trước ngày lễ Thánh Agnes (1819) - The Eve of St. Agnes

 1. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (01) The Eve of St Agnes (01)
  1
 2. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (02) The Eve of St Agnes (02)
  1
 3. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (03) The Eve of St Agnes (03)
  1
 4. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (04) The Eve of St Agnes (04)
  1
 5. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (05) The Eve of St Agnes (05)
  1
 6. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (06) The Eve of St Agnes (06)
  1
 7. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (07) The Eve of St Agnes (07)
  1
 8. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (08) The Eve of St Agnes (08)
  1
 9. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (09) The Eve of St Agnes (029)
  1
 10. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (10) The Eve of St Agnes (10)
  1
 11. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (11) The Eve of St Agnes (11)
  1
 12. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (12) The Eve of St Agnes (12)
  1
 13. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (13) The Eve of St Agnes (13)
  1
 14. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (14) The Eve of St Agnes (14)
  1
 15. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (15) The Eve of St Agnes (15)
  1
 16. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (16) The Eve of St Agnes (16)
  1
 17. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (17) The Eve of St Agnes (17)
  1
 18. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (18) The Eve of St Agnes (18)
  1
 19. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (19) The Eve of St Agnes (19)
  1
 20. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (20) The Eve of St Agnes (20)
  1
 21. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (21) The Eve of St Agnes (21)
  1
 22. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (22) The Eve of St Agnes (22)
  1
 23. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (23) The Eve of St Agnes (23)
  1
 24. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (24) The Eve of St Agnes (24)
  1
 25. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (25) The Eve of St Agnes (25)
  1
 26. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (26) The Eve of St Agnes (26)
  1
 27. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (27) The Eve of St Agnes (27)
  1
 28. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (28) The Eve of St Agnes (28)
  1
 29. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (29) The Eve of St Agnes (29)
  1
 30. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (30) The Eve of St Agnes (30)
  1
 31. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (31) The Eve of St Agnes (31)
  1
 32. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (32) The Eve of St Agnes (32)
  1
 33. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (33) The Eve of St Agnes (33)
  1
 34. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (34) The Eve of St Agnes (34)
  1
 35. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (35) The Eve of St Agnes (35)
  1
 36. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (36) The Eve of St Agnes (36)
  1
 37. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (37) The Eve of St Agnes (37)
  1
 38. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (38) The Eve of St Agnes (38)
  1
 39. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (39) The Eve of St Agnes (39)
  1
 40. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (40) The Eve of St Agnes (40)
  1
 41. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (41) The Eve of St Agnes (41)
  1
 42. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (42) The Eve of St Agnes (42)
  1