Lại một lần trên biển nữa! Lại một lần!
Và sóng nhảy phía dưới cha, như chú ngựa
Biết người cưỡi. Ta xin chào tiếng hí!
Cho chúng đưa đi, đến bất cứ nơi nào!
Dù cột buồm run rẩy tựa cây lau
Và buồm nữa, đã rách, bay tơi tả
Cha vẫn cứ đi, bởi cha như ngọn cỏ
Rứt khỏi đá rồi, ném giữa đại dương
Mặ cho ngọn trào đưa đến ngàn phương
Và giông tố cũng tha hồ lôi cuốn


Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)