Người tù ở Chillon (The prisoner of Chillon) được Byron sáng tác năm 1816 gồm 14 chương.