Thôi! - Người dẫm lên trên đất bụi một vương triều
Và ở dưới chôn những mảnh tàn động đất!
Không tượng lớn nào ở đây ghi dấu vết
Không cột nào phô thắng lợi vinh quang!
Không. Nhưng đạo đức này là chân lý nói lên
Đất như cũ, xin cứ nguyên vậy đó
Trận mưa đỏ giúp cho mùa phong phú!
Phải chăng đây là tất cả cõi đời
Đã nhận của ngươi, hỡi Thần Chiến thắng!
Qua đầu tiên và trận tuyến cuối cùng?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)