22/03/2023 19:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (17)
Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (17)

Tác giả: Lord Byron - George Gordon Byron

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2018 07:47

 

Nguyên tác

Stop! -- for thy tread is on an Empire’s dust!
An Earthquake’s spoil is sepulchred below!
Is the spot mark’d with no colossal bust?
Nor column trophied for triumphal show?
None; but the moral’s truth tells simpler so,
As the ground was before, thus let it be; --
How that red rain hath made the harvest grow!
And is this all the world has gained by thee,
Thou first and last of fields! king-making Victory?

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Thôi! - Người dẫm lên trên đất bụi một vương triều
Và ở dưới chôn những mảnh tàn động đất!
Không tượng lớn nào ở đây ghi dấu vết
Không cột nào phô thắng lợi vinh quang!
Không. Nhưng đạo đức này là chân lý nói lên
Đất như cũ, xin cứ nguyên vậy đó
Trận mưa đỏ giúp cho mùa phong phú!
Phải chăng đây là tất cả cõi đời
Đã nhận của ngươi, hỡi Thần Chiến thắng!
Qua đầu tiên và trận tuyến cuối cùng?
Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lord Byron » Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (17)