35.00
Nước: Anh
74 bài thơ
12 người thích
Tạo ngày 14/03/2007 16:20 bởi thanhbinh82_tp, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 12/04/2007 14:28 bởi Vanachi
Lord Byron (22/1/1788 - 19/4/1824) tên đầy đủ là George Gordon Byron, là nhà thơ của Anh tiêu biểu cho trường phái lãng mạn.

 

 1. Anh ra đi
  1
 2. Anh sẽ không...
  2
 3. Ấm nồng
  1
 4. Bài ca phá máy • Song for the luddites
  1
 5. Bài thơ viết trên đường đi từ Florence đến Pisa • Stanzas written on the road between Florence and Pisa
  1
 6. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (01) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (01)
  1
 7. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (02) • Childe Harold's Pilgrimage - Canto III (02)
  1
 8. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (03) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (03)
  1
 9. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (04) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (04)
  1
 10. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (05) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (05)
  1
 11. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (06) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (06)
  1
 12. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (07) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (07)
  1
 13. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (08) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (08)
  1
 14. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (09) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (09)
  1
 15. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (10) • Childe Harold's Pilgrimage - Canto III (10)
  1
 16. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (11) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (11)
  1
 17. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (12) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (12)
  1
 18. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (13) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (13)
  1
 19. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (14) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (14)
  1
 20. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (15) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (15)
  1
 21. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (16) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (16)
  1
 22. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (17) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (17)
  1
 23. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (18) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (18)
  1
 24. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (19) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (19)
  1
 25. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (20) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (20)
  1
 26. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (21) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (21)
  1
 27. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (22) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (22)
  1
 28. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (23) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (23)
  1
 29. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (24) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (24)
  1
 30. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (25) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (25)
  1
 31. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (26) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (26)
  1
 32. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (27) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (27)
  1
 33. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (28) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (28)
  1
 34. Đất quê ta, đêm yên lành nhé! • My native land - Good night!
  1
 35. Gửi Augusta (II) • Stanzas to Augusta (II)
  1
 36. Gửi Augusta I • Stanzas to Agusta
  1
 37. Gửi một cây sồi ở Newstead • To an oak at Newstead
  1
 38. Gửi một thiếu nữ khi rời khỏi nước Anh • Stanzas to a lady, on leaving England
  1
 39. Gửi Thomas Moore (I) • To Thomas Moore (I)
  1
 40. John Keats • John Keats
  1
 41. Khi anh nhìn em khóc • I saw thee weep
  3
 42. Khi đôi ta chia tay • When we two parted
  6
 43. Không đề
  1
 44. Kỉ niệm • Remembrance
  2
 45. Lời vĩnh biệt tình yêu • Love's last adieu
  1
 46. Mặt trời của những người không ngủ • Sun of the sleepless
  2
 47. Nếu một khi... • Stanzas
  2
 48. Ngày hôm nay ta tròn 36 tuổi • On This Day I Complete My Thirty-Sixth Year
  1
 49. Người tù ở Chillon (01) • The Prisoner of Chillon (01)
  1
 50. Người tù ở Chillon (02) • The Prisoner of Chillon (02)
  1
 51. Người tù ở Chillon (03) • The Prisoner of Chillon (03)
  1
 52. Người tù ở Chillon (04) • The Prisoner of Chillon (04)
  1
 53. Người tù ở Chillon (05) • The Prisoner of Chillon (05)
  1
 54. Người tù ở Chillon (06) • The Prisoner of Chillon (06)
  1
 55. Người tù ở Chillon (07) • The Prisoner of Chillon (07)
  1
 56. Người tù ở Chillon (08) • The Prisoner of Chillon (08)
  1
 57. Người tù ở Chillon (09) • The Prisoner of Chillon (09)
  1
 58. Người tù ở Chillon (10) • The Prisoner of Chillon (10)
  1
 59. Người tù ở Chillon (11) • The Prisoner of Chillon (11)
  1
 60. Người tù ở Chillon (12) • The Prisoner of Chillon (12)
  1
 61. Người tù ở Chillon (13) • The Prisoner of Chillon (13)
  1
 62. Người tù ở Chillon (14) • The Prisoner of Chillon (14)
  1
 63. Nhật ký Xêphalônia • Journal in Cephalonia
  2
 64. Parisina (01) • Parisina (01)
  1
 65. Parisina (02) • Parisina (02)
  1
 66. Ta lại muốn trở thành em nhỏ • I would I were a careless child
  2
 67. Tặng Inez • To Inez
  1
 68. Tâm hồn ta ảm đạm • My soul is dark
  1
 69. Thơ đề tặng trong anbom • Lines written in an album
  1
 70. Trong tim em một nỗi buồn
  1
 71. Từ nay ta không được cùng nhau • So we'll go no more a roving
  3
 72. Văn bia của một con chó • Epitaph to a dog
  1
 73. Vĩnh biệt (Viết khi tác giả cảm thấy có lẽ mình sắp chết) • The adieu (Written under the Impression that the Author would soon die)
  1
 74. Vĩnh biệt em • Fare thee well
  2