至靈山鳳凰峰

雙鳳悠然望杳冥,
鳳凰萬古愛芳名。
麟峰塔倒如虹影,
鱉水泉鳴作雨聲。
危磴經年蒼蘚合,
斷橋過雨黑芝生。
松風日晚喧空響,
相似來儀奏九成。

 

Chí Linh sơn Phượng Hoàng phong

Song Phượng du nhiên vọng liểu minh,
Phượng Hoàng vạn cổ ái phương danh.
Lân Phong tháp đảo như hồng ảnh,
Miết Thuỷ tuyền minh tác vũ thanh.
Nguy đặng kinh niên thương tiển hợp,
Đoạn kiều quá vũ hắc chi sinh.
Tùng phong nhật vãn huyên không hưởng,
Tương tự lai nghi tấu cửu thành.

 

Dịch nghĩa

Xa xa thấp thoáng đỉnh Song Phượng,
Núi Phượng Hoàng nổi tiếng từ ngàn xưa.
Tháp ở Lân Phong nghiêng xuống như bóng cầu vồng,
Suối ở Miết thuỷ reo lên tựa tiếng mưa rơi.
Bậc đá cheo leo, quanh năm rêu xanh phủ lấp,
Chiếc cầu gẫy, sau cơn mưa nấm đen mọc lên.
Chiều tà gió nổi, thông reo vang giữa trời,
Giống như chim phượng hoàng về chầu tấu chín khúc nhạc.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp

Song phượng xa xa mây khói bay
Phượng hoàng nức tiếng tự xưa nay
Tháp Lân chênh chếch hình rồng rọi
Suối Miết ào mưa, ào gió bay
Phiến đá già nua, rêu phủ kín
Cầu nghiêng xiêu vẹo, mốc rêu đầy
Chiều tà lộng gió, thông vi vút
Phượng múa Hoàng chầu khúc nhạc hay


Nguồn: Hải Dương phong vật chí, NXB Lao động, 2009.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Song Phượng xa mây thấp thoáng bay,
Phượng Hoàng tiếng nổi tự xưa nay.
Cầu vồng bóng đổ Lân Phong tháp,
Miết thuỷ suối reo mưa tiếng bay.
Bậc đá cheo leo rêu phủ lấp,
Sau mưa cầu gẫy nấm lên dày.
Vang trời gió réo thông chiều nổi,
Hoàng phượng tựa như tấu nhạc hay.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lờ mờ Song Phượng non xa
Phượng Hoàng nức tiếng trải qua nghìn đời
Cầu vồng bóng tháp chơi vơi
Suối reo tựa tiếng mưa rơi rộn ràng
Rêu xanh tầng đá bao năm
Mưa tan cầu gãy nấm lên mịt mùng
Chiều tà vang tiếng gió thông
Tưởng như chín khúc phượng hoàng tấu lên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời