題大庾嶺北驛

陽月南飛雁,
傳聞至此回。
我行殊未已,
何日復歸來。
江靜潮初落,
林昏瘴不開。
明朝望鄉處,
應見隴頭梅。

 

Đề Đại Dữu lĩnh bắc dịch

Dương nguyệt nam phi nhạn,
Truyền văn chí thử hồi.
Ngã hành thù vị dĩ,
Hà nhật phục quy lai?
Giang tĩnh triều sơ lạc,
Lâm hôn chướng bất khai.
Minh triêu vọng hương xứ,
Ưng kiến lũng đầu mai.

 

Dịch nghĩa

Tháng mười nhạn bay về nam
Nghe đâu đến đó thì quay về
Còn ta thì sao cứ phải đi mãi
Biết ngày nào quay trở lại
Sông lặng thuỷ triều vừa dứt
Trong rừng lam chướng chưa dâng
Sớm mai nhìn về phía làng
Mới thấy những cây mai đầu lũng


Đại Dữu lĩnh còn gọi là Mai lĩnh, ở Triều Châu, tỉnh Quảng Tây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Về nam chim nhạn tháng mười,
Nghe rằng đến đấy là nơi quay về.
Sao ta còn cứ phải đi,
Ngày nào mới được trở về đến nơi?
Sông êm triều mới rút lui,
Trên rừng chướng khí chưa khai bóng mờ.
Sáng ngày trông phía quê nhà,
Mới hay thấy rõ cây mơ đỉnh đồi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Nhạn về nam, tiết tháng mười,
Nghe đồn đến đó quay lui trở về.
Sao ta còn ruổi sơn khê,
Ngày nào mới trở về quê sum vầy?
Sông êm, triều xuống cát bày,
Rừng mờ, hơi núi còn bay la đà.
Sáng mai nhìn phía quê nhà,
Lũng sâu thấy rặng mai già đứng trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Tháng mười nhạn thiên di,
Đến phương nam quày lại.
Sao ta phiêu bạt mãi,
Ngày nao về cố hương.
Sông vắng nước triều buông,
Rừng chưa mờ lam chướng.
Hướng về làng ban sớm,
Đầu lũng thấy nhành mai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nhạn tháng mười, nam xuống,
Nghe bay đến đó về.
Nay ta chẳng nghỉ bước,
Nào lúc lại thăm quê.
Sông lặng triều vừa rút,
Rừng mờ khí mới rê .
Quê nhà nay sớm ngóng,
Mai thấy vàng sơn khê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Chim nhạn sang nam lúc tháng mười
Nghe đồn đến đó sẽ về ngay
Sao mình đi mãi không ngừng nghỉ
Chẳng biết bao giờ trở lại đây
Sông lặng nước triều vừa rút xuống
Rừng mờ hơi núi vẫn chưa khai
Sáng mai ra đứng trông làng cũ
Hẳn thấy đồng xa một khóm mai

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Văn Hiệu

Tháng mười nhạn về Nam
Đến đó rồi trở lại
Đời ta sao đi mãi
Biết đến bao giờ về
Sông êm triều mới xuống
Rừng vắng chướng giăng đầy
Sớm mai ngóng về quê
Chỉ thấy mai sườn núi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Tháng mười, nhạn xuống nam bay,
Nghe đồn đến núi, lại quay trở về.
Mình còn chưa hết ra đi,
Biết bao giờ trở lại quê được nào?
Sóng êm, vừa rút nước triều,
Rừng mờ, lam chướng còn nhiều chưa tan.
Sáng mai, nơi ngóng trông làng,
Hẳn là thấy khóm mai vàng đồi xa.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tháng mười đàn nhạn xuống,
Nghe đến đó quay ra.
Ta mãi đi xa xứ,
Hôm nao trở lại nhà?
Sóng êm triều nước rút,
Rừng tối núi hơi nhoà.
Sớm đứng trông làng cũ,
Đồi mai tưởng thấy xa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tháng mười, nhạn hướng nam bay,
Nghe truyền, tới đó lại quay trở về.
Nay ta chân vẫn còn lê,
Ngày nào mới lại quay về được đây.
Sông êm, triều xuống bớt đầy,
Rừng mờ, chướng phủ còn dầy chưa tan.
Sáng mai đứng ngóng về làng,
Tưởng chừng sẽ thấy mai vàng đồng xa...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Chim hồng nhạn tháng mười nam tới
Nghe đến rồi trở lại chốn này
Bước đường ta vẫn chưa hay
Biết đâu dừng lại có ngày về đây
Mặt sông lặng nước triều vừa xuống
Rừng âm u khí chướng tụ ngưng
Sớm lên Dữu Lĩnh ngóng trông
Quê nhà mai nở trên đồng gò cao.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối