Doãn Uẩn 尹蘊 (1795-1850) tên huý là Doãn Ôn 尹溫, tự Nhuận Phủ 閏甫, Ôn Phủ 溫甫, hiệu Nguyệt Giang 月江, Tĩnh Trai 静齋, là một danh thần thời Nguyễn, phụng sự ba đời vua liên tiếp: Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Ông quê ở huyện Thư Trì, tỉnh Nam Định, nay là huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Năm Mậu Tý (1828), ông đỗ cử nhân, được bổ vào làm chức Hữu thị lang bộ Hình. Năm Quý Tỵ (1833), ông tham dự cuộc tiễu trừ Nông Văn Vân ở Tuyên Quang cùng với Phạm Đình Phổ, Nguyễn Công Trứ. Năm Tân Sửu (1841), ông làm Tham tri, quyền Tổng đốc Thanh Hoá. Năm Quý Mão (1843), ông được chuyển vào Nam nhậm chức Tuần phủ An Giang. Tại đây, ông tận tuỵ phục vụ nhân dân và có công mở mang, khai thác vùng đồng bằng sông Cửu Long. Năm 1840, ông cùng với Lê Văn Đức, Đoàn Minh Giảng đi sang kinh lý Chân Lạp khám xét việc buôn bán…