May thăm Phú Sĩ thu này
Mây màu rực rỡ chậm bay tâm trời
Tương Căn khói mới toả khơi
Đá trầm Đại Dũng bao đời cổ kim
Đời người muốn kéo dài thêm
Trứng gà luộc suối thành đen mong cầu
Suối nước nóng, cảnh non cao
Thần Nại Xuyên đó lúc nào ngắm chơi.


Núi Phú Sĩ ở Nhật Bản.