Ừ đây là núi Bà Đen
Khói đời nghi ngút nỗi niềm cơ duyên
Dọc theo triền núi nghiêng nghiêng
Cáp treo lơ lửng nối miền tĩnh tâm

Linh Sơn Tự nơi dừng chân
Cầu tài cầu phúc vạn lần thực hư
Qua bao vất vả mệt nhừ
Niềm tin vẫn cứ khư khư trong lòng

Dù cho bão táp mưa giông
Ra giêng lễ hội vẫn đông ngút ngàn
Ta cầu hai chữ bình an
Cho đời bớt những gian nan tận cùng!