Nữ sĩ Sương Nguyệt Anh (21/4/1864 - 4/1/1921), tên thật có sách chép Nguyễn Thị Khuê, Nguyễn Xuân Khuê, là con gái thứ tư của nhà yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, nên thường gọi là cô Năm, sinh tại làng An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Thuở nhỏ bà thông chữ Hán, sau học thêm chữ quốc ngữ. Năm 24 tuổi bà kết hôn với cai tổng Nguyễn Công Tính, sinh được một con gái tên là Nguyễn Thị Vinh, nhưng chẳng bao lâu chồng mất, bà sương cư thủ tiết không tái giá, nên nhân dân gọi là Sương Nguyệt Anh.

Năm 1918, người con gái qua đời, nhân với lời mời chân tình của các văn hữu, bà lên Sài Gòn làm chủ bút báo Nữ giới chung (tiếng chuông nữ giới). Đây là một tờ báo quy tụ nhiều cây bút có tiếng ở Sài Gòn dạo ấy. Có lúc Phạm Quỳnh vào Nam vận động báo này đi theo quỹ đạo của tờ Nam phong,…