Một áng hương trinh thoảng tuyệt vời,
Bụi nhơ, mình sách cách xa khơi.
Vừa phô kính ngọc sương mai đẫm,
Đã trải lòng thơm nắng quái phơi.
Hồng tía tin xuân không góp mặt,
Tuyết sương tiết lạnh dễ trêu ngươi.
Dặm ngàn tri kỷ duyên may gặp,
Một nhánh tình sâu gửi gắm ai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.